Kategoriarkiv: Spillekort

Vil USA’s præsident Donald Trump blive stillet for en rigsret?

Lige siden Donald Trumps indsættelse som USA’s 45. præsident har han formået at skabe overskrifter på alverdens medier på grund af sine handlinger og på grund af sine kommentarer på Twitter. En sag bliver dog ved med at forfølge ham: har han haft kontakt med russerne og har han forsøgt at påvirke den tidligere FBI chef James Comey, som han fyrede, til at indstille eller begrænse sine undersøgelser? En senatshøring starter i skrivende stund den 8. juni og hvad der kommer frem bliver ventet med spænding. Konsekvenserne af disse undersøgelser kan i værste fald blive en rigsretssag mod præsidenten og det er derfor fristende at stille kortene følgende spørgsmål: Vil USA’s præsident Donald Trump komme for en rigsret?

Spørgsmålet gav følgende kort.
Linjen på de fem kort læses fra venstre mod højre. Det første der falder i øjnene er manglen på klør. Formidling og kommunikation har ringe kår. Desuden er der en kraftig dominans af spar som også indleder linjen. Der er i sandhed meget mørke skyer over præsidenten. Præsidenten er vist helt til højre, repræsenteret af hjerter konge. Hjerter konge er et familiemenneske. Passioneret og følelsesfuld og mere styret af sine følelser end sit intellekt.

Lad os kigge nærmere på det midterste kort – spar 7. Kortet ligger i hjertet af oplægget og er derfor særlig betydningsfuldt. Jeg kalder spar 7 den tilslørede sandhed. Noget er tilsyneladende skjult, ikke fortalt eller præsidenten har decideret manipuleret med sandheden eller løjet. Det midterste kort er spejlingspunktet, hvorom de omliggende kort spejler sig. Hjerter konge spejler således spar 6. Spar 6 indleder linjen og indikerer at præsidenten har haft kontakter og mistænkelige forbindelser som kan ende med at svække præsidenten eller presse ham. Med spar 7 i hjertet af oplægget kan man således ikke være sikker på om det man hører fra præsidenten er den objektive sandhed eller sandheden som præsidenten opfatter den eller ønsker den skal være. Men der er dybdeborende undersøgelser i gang (spar 8 – detektiven) og resultatet eller konklusionen på disse høringer (ruder 5) kan godt gå hen og spærre vejen for præsidenten eller mere eller mindre isolere ham. Hjerter konge står nemlig sidst på linjen. Den afbillede hjerter konge på kortet bliver ofte kaldt The suicide King (læg mærke til hans sværd i venstre hånd).

De to kort forneden (hjerter 2 og hjerter 8) viser henholdsvis toppen og bunden eller ”rammen” af de resterende kort. De to hjerter sympatiserer med hjerter konge og trods de meget mørke skyer må man nok konkludere at præsidenten ikke kommer for en rigsret. Den centralt placerede spar 7 kan godt indikere at det kan vise sig umuligt at fremskaffe eventuelle brugbare beviser. Bølgerne vil dog fremover stadig gå op og ned (hjerter 8), men præsidenten har fortsat en stor folkelig opbakning (hjerter 2).

Udarbejdet 8. juni 2017
Viste kort: Hesslers Enhanced, © 2015, Matt Hessler. Bicycle Playing Cards

Spillekort er spejle som reflekterer usynlige kræfter

De fire årstider – vinter, forår. sommer og efterår

Det ligger dybt i menneskets natur at ønske sig et lykkeligt liv. Et liv, hvor man kan undgå det ubehagelige i livet. De fleste anstrengelser går ud på at fjerne eller elliminere det som er af ubehagelig natur og søge det som er behageligt og lykkebringende.

Lige siden tidernes morgen har mennesket forsøgt at få et glimt eller indblik i deres skæbne. De kinesiske kejsere og magthavere brugte I Ching til at hjælpe sig med at tage beslutninger. Astrologi og mange andre redskaber eller metoder er benyttet for at få et indblik i det tæppe som skæbnen eller livet væver.

Kartomanti eller kunsten at læse kortene er en særlig disciplin indenfor det divinatoriske område.
De 52 spillekort (53-55 med jokerne) er – hvis benyttet som divinatorisk redskab – spejle som reflekterer bagvedliggende åndelige kræfter, skæbnemønstre, udviklingsbaner og personlighedstræk som vi ikke kan se med de fysiske sanser. Ved et kortoplæg manifesterer disse kræfter sig og iklæder sig fysisk form via kortene og kan derved analyseres og tolkes. Kunsten at læse i kort kaldes også kartomanti.

Omkring det 14. århundrede dukker spillekortene op i Europa. Man ved ikke helt præcist hvordan og hvorfra. Det samme gælder Tarotkortene som dukker nogenlunde op samtidigt.
Tarotkortene blev i det 18. århundrede genstand for stor opmærksomhed indenfor okkulte kredse og kortene blev sidenhen nærmest spækket med okkult symbolik og referencer. Spillekortene blev mere knyttet til sigøjnere og havde ikke samme status som tarotkortene. Men det er synd fordi de 52 spillekort er synkroniseret med vores kalender (derom i et senere indlæg) og rummer en særlig enhed i sig selv.

Viste kort: Jean Picart le Doux, 1957 for Thomas De La Rue and Company