The point of no return

I dag (28-02) er Ukraine og Rusland gået til forhandlingsbordet. Men er Rusland i virkeligheden interesseret i at forhandle? De trukne kort viser, hvordan situationen vil udvikle sig for Rusland i den nærmeste fremtid. Kortene er kompromisløse. Med så stærke spar er situationen for Rusland en magtkamp. Spar konge (Putin) er krigsherren som ikke sætter sig til forhandlingsbordet. Han har en plan (spar es) som han for enhver pris vil gennemføre. Koste hvad det vil. Rusland er villig til at gå hele vejen (spar 9, spar konge og spar es). Med spar es og spar 9 er atomvåbenkortene dukket op. Som situationen er i øjeblikket, vil Rusland give Hviderusland (Belarus) tilladelse til at få deres atomvåben tilbage. Men vil Rusland benytte atomvåben eller er det en skræmmeoffensiv? Med den stærke og diktatoriske spar konge i oplæggets afslutning må svaret være at det vil han nok, hvis det efter hans opfattelse skulle blive nødvendigt.

De to niere er aggressive og erobringslystne. Oplægget viser med al tydelighed at Putin har demaskeret sig selv. Han har smidt masken. For Putin er der ingen vej tilbage. Han har satset alt på et bræt. Med de kort må man sige at verden befinder sig i en skæbnetime.

Hvad med Putins rolle /skæbne på lidt længere sigt? Putins dage er talte. Klør konge (Putin) bliver mere og mere isoleret (klør 4) når hans misinformation (ruder 7) og de økonomiske sanktioner (ruder 7) begynder at påvirke russerne. Han vil blive presset af økonomisk stærke kræfter (oligarker). Ruder 10 er sandhedens time og den vil bringe faktuelle ting på bordet som Putin ikke kan løbe fra. Den nuværende situation vil føre til en svækket Putin og måske hans fald.

Skrevet 28-02-2022
Viste kort: Altenburger Spielkarten (ASS) Königin – 1970