Månedsarkiv: januar 2021

Stormagten USA

Den amerikanske politiske scene har siden præsidentvalget i november 2020 været præget af en præsident, som ikke har accepteret valgresultatet, men føler at man har snydt ham. I en video udtrykte han: ” Vi havde et valg, det blev stjålet fra os. Det var en jordskredssejr, og alle ved det. Særligt den anden side.”
Det hele kulminerede – indtil videre – i en oprørsk folkemængdes indtrængen i Kongressen i bygningen på Capitol Hill den 6. januar. Alt imens man var ved at gennemføre den ceremonielle og officielle udpegning af vinderen af det amerikanske præsidentvalg. Scenen med den tyrehornede QAnon shaman Jake Angeli med bar overkrop siddende på formandsstolen i Kongressen gik verden rundt. Et nærmest ikonisk symbolsk billede på, hvor stærke visse kræfter er i USA.
Tilhængere af QAnon-bevægelsen tror at der findes en gruppe magtfulde politikere og rigmænd, som står bag en satanistisk pædofiliring, som dræber og misbruger børn. Præsident Trump ser de som den store frelser.

Med hele denne dramatiske politiske scene foran os er det fristende at stille kortene følgende spørgsmål:
 ”Hvordan ser USA’s politiske fremtid ud i 2021 set i et internationalt perspektiv?”

Oplægget gav følgende 5 kort:

Hvordan ser USA’s politiske fremtid ud i 2021, set i et internationalt perspektiv?

I mit blogindlæg fra maj 2020, hvor jeg stillede spørgsmålet ”Bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?”, afsluttede ruder 7 rækken på de fem kort. Om dette kort skrev jeg blandt andet: ”…for hvis heldet i ruder 7 forsvinder for Trump, kan kortet indikere kaos både økonomisk og socialt i kølvandet på valget.”
Ruder 7 dukker igen op i det nye oplæg – nu som det første og introducerende kort. Starten af 2021 vil – som vi allerede har set – været præget af usikkerhed, politisk kaos og forvirring. En masse spørgsmål står ubesvarede. Hvad vil der ske inden præsidentovertagelsen? Hvad vil der ske efter Biden bliver præsident? Lykkes det Biden at hele sårene eller bliver polariseringen i det amerikanske samfund større?

Kigger man på kortene hænger der mørke skyer over USA. Hjerter Es markerer USA og kortet er flankeret af to sorte niere. Der er dog en velvilje og et ønske om at USA spiller en rolle på den internationale scene (klør 9). Kortet ligger i oplæggets ”hjerte” og er på grund af placeringen ganske stærk. Men spar ni som afslutter oplægget, kunne indikere et USA som bliver mere og mere isoleret omkring sig selv på grund af en voksende intern uro og polarisering i befolkningen. Læg desuden mærke til at hjerter Es spejler sig i spar knægt. Det kunne betyde at de antidemokratiske og højreekstremistiske kræfter får vind i sejlene i 2021. For spar knægt kan være en uromager, som ikke vil indordne sig under staten og myndighederne. Klør 9 ser jeg her som fornuften og ønsket om et demokratisk og internationalt orienteret USA, men er det nok til at dæmme op for den mørke og nedadgående spiral som spar 9 antyder. Set i et internationalt perspektiv ser vi et ydmyget og stækket USA.
Ruder 7 og hjerter Es er de eneste to røde farver i oplægget. Så 2021 vil desværre ikke kunne undgå at være et forvirret og kaotisk år for USA.

Skrevet 8. januar 2021
Viste kort: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950