Kategoriarkiv: linje på 5 kort

Hvad skete der med Malaysian Airlines MH370

English version click here

Flight MH370 fra Malaysia Airlines med afgang fra Kuala Lumpur den 8. marts 2014 nåede aldrig frem. Destinationen var Beijing i Kina. Ombord var 227 passagerer og 12 besætningsmedlemmer. Passagererne var primært kinesere, men ganske få var fra 13 andre lande.  Førstepiloten var den meget erfarne 53 årige Zaharie Ahmad Shah og andenpiloten den 27 årige Fariq Abdul Hamid.

Kuala Lumpur International Airport. (C) Wikimedia Commons. Photo: Pangalau
Kuala Lumpur International Airport. (C) Wikimedia Commons. Photo: Pangalau

Det er i år ti år siden at flyet på mystisk vis forsvandt. Det er aldrig blevet opklaret, hvad der skete og hvor flyet forsvandt hen. Flyet lettede planmæssigt kl. 00.41. Alt var normalt og vejrforholdene gode. Men efter en kort flyvning foretog flyet uventet en vending med kurs tilbage mod Malaysia. Herefter drejer det skarpt mod vest med retning mod det Indiske Ocean. Flyet kan følges på radarer på land, derefter opfanger militære radarer flyet og de sidste signaler opfanges meget svagt af nogle satellitter. Efter ca. to timer er der ingenting. Flyet er tilsyneladende forsvundet ind i en radarfri zone. Hvad skete der og hvorfor foretog flyet disse uforklarlige kursændringer?  

Man har ledt efter flyet og fundet flyrester, men ingen spor overhovedet er dukket op om nedstyrtningsstedet. Søgelyset har været rettet mod førstepiloten, men hans familie har omtalt ham som en harmonisk familiefar.  De malaysiske myndigheder har i deres officielle rapport udtalt: hans ”evne til at håndtere stress var god. Han havde aldrig vist tegn på apati, angst eller irritabilitet. Der var heller ingen betydelige forandringer i hans liv, ingen personlige konflikter eller stress i familien… Der var ingen adfærdsmæssige tegn på social isolation eller forandringer i hans vaner og interesser.”

I juli 2019 skrev det amerikanske magasin The Atlantic en interessant og grundig historie om det mystiske flight MH370’s forsvinden.
Her kom det frem, at førstepiloten havde to huse. Konen havde forladt ham og de boede i hvert sit hus. Han havde tidligere lidt af alvorlig depression. Men mest tankevækkende eller skræmmende er oplysningen om, at han i sit ene hus havde installeret et flysimulationssystem. Her fandt man en fil, hvor han en måned før havde simuleret en flyvning over det Indiske Ocean, hvor flyet løber tør for brændstof. Kunne flystyrtet skyldes en bevidst handling fra hans side?

Det er ikke første gang at en pilot bevidst har ført passagerne i døden. I marts 2015 spærrede andenpiloten Andreas Lubitz cockpitdøren for førstepiloten og førte Lufthansas Germanwings Flight 9525 med 144 passagerer og 6 besætningsmedlemmer med høj fart direkte ind i en klippevæg i de franske alper. Alle omkom. Flyet var på vej fra Barcelona til Düsseldorf. Det viste sig senere at Andreas Lubitz led af svær depression.

Flight MH370’s forsvinden bliver fortsat betragtet som et af flyhistoriens største mysterier.

Vi vil stille kortene spørgsmålet: hvad skete der med flight MH370, som lettede den 24. april 2014 kl. 00.41 fra Kuala Lumpur?

Det første som falder i øjnene, er udeblivelsen af klør. Kommunikationen med omverdenen eller kontroltårnene på jorden er meget sparsom eller udebliver. Desuden er alle kortenes tal en del af den personlige talrække 1-4-7-10-13. Det peger i retningen af at en enkelt person må stå bag hændelsen. Spar 4 og spar 10 danner en sinister eller skæbnesvanger ramme om oplægget. Læg mærke til at hjerter konge er omkranset af to 4-taller. Kongen kan kun referere til førstepiloten. Spar 4 og ruder 4 vidner om en mand med et kompliceret sind med depressive tendenser. De to kort kan indikere en kold og kynisk tankeverden. Med ruder 4 i midten eller i hjertet af oplægget virker handlingen planlagt og velforberedt. Ja, pilen peger så afgjort i retningen af førstepiloten. Hjerter konge spejler ruder 7 og med ruder 4 placeret lige før ruder 7 virker det som om en del af planen er at lægge et røgslør over tragedien. For planen er tilsyneladende – hvad spar 10 som det sidste kort antyder – at føre flyet mod afgrunden, dybt ned på havets bund.

Konklusionen må blive at alt taler for at førstepiloten har planlagt flystyrtet og alene har stået bag.

Kort: Ciel de France, 1950

Er Polen på vej mod et Polexit?

Polen har været medlem af EU siden 2004, men i de senere år er forholdet mellem EU og Polen blevet mere og mere anstrengt. Homoseksuelles og LGBT personers rettigheder er i flere år blevet presset eller ignoreret. Tilsvarende er grebet om den polske dommerstand strammet mere og mere til. Det sidste store trin i denne udvikling er, at den polske forfatningsdomstol fornyelig er kommet frem til, at visse dele af EU-lovgivningen er uforenelig med den polske forfatning.
EU-lovgivningen er alle medlemslande ellers forpligtet til af følge og den har altid forrang i forhold til de enkelte medlemslandes egen lovgivning. EU er jo et fælles værdi- og retsfællesskab og der er fra Bruxelles da også blevet meldt ud at “EU-retten har forrang over national lovgivning”.

Tidligere på året havde EU domstolen konkluderet, at det system den polske regering havde indført ved udvælgelse af nye dommere, kunne være i strid med et grundlæggende krav om, at i EU-medlemslandene skal domstole være frie og uafhængige. Det var dette spørgsmål den polske premierminister, Mateusz Morawiecki havde bedt forfatningsdomstolen tage stilling til.

Denne stramning af basale rettigheder er en udvikling som vi også har set et i andet østeuropæisk EU-medlemsland, nemlig Ungarn. I det nærliggende ikke-EU-land, Hviderusland ser vi samme udvikling.

Følgende spørgsmål blev stillet kortene:
I hvilken retning bevæger Polen sig i forhold til EU?

I hvilken retning bevæger Polen sig i forhold til EU?

Følgende 5 kort dukkede op. Det øverste kort er grundtonen, den underliggende stemning eller tendens.

Det første som falder i øjnene, er overvægten af hjerter. Normalt er det positivt at se hjerter, men naturligvis afhænger det af spørgsmålet og konteksten. Dukker der en overvægt af hjerter op i spørgsmål omkring politik eller lande er de nationalistiske tendenser stærke.
Det næste som falder i øjnene, er de to esser som ligger på to markante pladser. Det første, midterste og sidste kort er toneangivende. Hjerter Es, som indleder rækken, viser Polen. Sammen med hjerter dame (befolkningen) ser vi en markant fædrelandskærlighed i den polske befolkning. Man kunne også kalde det stærke nationalistiske strømninger når vi ser hjerter 5 afslutte rækken. Institutionen EU er vist ved klør Es. Og netop EU er jo hele omdrejningspunktet i denne sag. Ruder 7 indikerer at EU’s værdigrundlag ikke har fundet genklang i den polske befolkning (ruder 7 spejler hjerter dame). Der bliver stillet spørgsmålstegn ved værdigrundlaget. Hjerter 5 understøtter denne tendens ved at vise befolkningens mishag ved EU.
Viser kortene at Polen er på vej til et Polexit? Nej det kan man ikke konkludere, men spar 9 viser at tendensen går i retning af en stærk modvilje mod og frigørelsestrang af EU. Der er således mørke skyer i horisonten for Polens fremtidige samarbejde med EU.

Viste kort: © BRuT by UUSI

Will Donald Trump be re-elected as president of the US?

Will Donald Trump be re-elected as president of the US?

At the time of writing, US President Donald Trump has come crashing down with social media Twitter after they started to fact-check some of his tweets. Twitter has long been Trump’s favourite news platform after turning his back on most media. He sometimes sends up to 100 tweets a day, which are read by his 80 million followers. Many of the president’s tweets have been controversial. With a trade war with China and a conflict with China due to the CORVID-19 pandemic, the starting point for a presidential election is dramatic. Trump is probably a president who can split people’s opinion about him, both in the United States and in other countries.

On November 3 this year, there is presidential election and it is tempting to ask the question: “Will Donald Trump be re-elected US President?” To answer the question, besides using ordinary playing cards, I have chosen to get a second opinion from the Italian cards La Vera Sibilla Italiana. Before starting the interpretation of the spreads, I would like to emphasize that I have tried to interpret the cards as objectively as possible. I have no personal interest in whether Trump wins or not and I have no favourite answer.

The attentive reader will probably have already noticed that the King of Hearts appears in both spreads, placed in the same position as the card number two read from the left. The King of Hearts represents President Trump in both spreads.
But let us start with the playing cards. The Ace of Spades starts the spread and it is the only one of the four aces that can indicate both an ending and a new beginning. Being the first card, the Ace of Spades strikes a dramatic tone. It is a fate of choice for the United States. The King of Hearts indicates a man who is more controlled by his emotions than his reason, but one should not underestimate him. Positioned after the Ace of Spades, he is recovering his powers after much resistance. He wants to win the election at all costs, and he works best in headwinds.
The card in the middle, which is the heart of the spread, is extremely interesting. The card symbolizes the right hand and to do the right thing and being just. The 5 of Hearts points to the oath passed by the US Presidents at their inauguration: “I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.” The ritual is carried out by the incoming President raising his right hand and with his left hand on the Bible, giving the above oath. As a rule, you end with the words: “So help me God”. It is precisely this ritual that the 5 of Hearts indicates. The subsequent 4 of Clubs almost seals this oath’s words: “… preserve, protect, and defend the Constitution of the United States”
The 7 of Diamonds walls or closes the spread. It carries the greatest weight. The card may have multiple meanings, but the classic one is that one’s efforts are rewarded and recognized. Often in the context of financial investment. There is something chance based about the card, as the card can show that you take chances in risky areas and often get lucky from it.
Will Trump be re-elected as President of the United States? With a preponderance of red cards and with the Ace of Spades, the 5 of Hearts and the 7 of Diamonds in the dominant positions in the spread, the answer must be a yes – Trump will be re-elected. But and there is a “but” because if the luck in the 7 of Diamonds disappears for Trump, the card could indicate chaos both financially and socially in the wake of the election.

Let us look at the Italian cards.
As mentioned earlier, Trump is shown by King of Hearts (Gran Signore). The 3 of Spades (Il Vedovo) which initiates the spread, together with Gran Signore, tells of a president who gradually loses support, isolates himself more and more and who may conflict with his surroundings. At the heart of the spread we find the Ace of Clubs (Imeneo). This card shows an agreement between two parties, an official contract. A contract between the incoming president and the American people. The subsequent card, the 2 of Spades (La Vecchia Signora) can be a difficult card to interpret. She will often indicate that a slow change is happening, and that time is running out for natural reasons. She mirrors Trump and shows an older man who may be about to be influenced more and more by his age. By lying to the right of Imeneo, it could also be suggested that the presidential election may not be held as planned and must be postponed. The 8 of Spades (Disperato per gelosia) walls the spread and it casts a dark shadow over the entire spread. The card alerts difficult times and difficult problems. The presidential election can create an unpleasant atmosphere of gossip and deception. With the 8 of Spades as the last card suggests a societal situation that can develop into a crisis, both financially and socially. A development that can get out of control.
However, even with an overweight of the difficult spades and with a spread ending with one of the most difficult cards, I have to conclude, however, that Trump will be re-elected President of the United States. The Italian cards are, in my opinion, at wavelength with the playing cards.

Posted May 30, 2020

Shown cards: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950
Sibilla Originale del 1890, Ed. il Meneghello, Milan 1999

Bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?

Bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?

I skrivende stund er den amerikanske præsident Donald Trump kommet på kollisionskurs med det sociale medie Twitter, efter at man er begyndt at faktatjekke nogle af hans tweets. Twitter har længe været Trumps foretrukne nyhedsplatform, efter at han har vendt ryggen til de fleste medier. Han sender nogle gange op til 100 tweets om dagen, som læses af hans 80 millioner følgere. Mange af præsidentens tweets har været kontroversielle og har sat sindene i kog. Med en handelskrig med Kina og en konflikt med Kina på grund af CORVID-19 pandemien er udgangspunktet op til et præsidentvalg dramatisk. Trump er vel om nogen en person og en præsident, som har skilt og stadig skiller vandene både i USA og i andre lande.

Den 3. november i år er der præsidentvalg og det er fristende at stille spørgsmålet: ”bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?” Til besvarelse af spørgsmålet har jeg udover almindelige spillekort valgt at få en ”second opinion” fra de italienske kort La vera Sibilla italiana. Inden jeg vover pelsen og kaster mig ud i bevarelsen af spørgsmålet, vil jeg gerne understrege, at jeg har bestræbt mig på at tolke kortene så objektivt, som det er mig muligt. Jeg har ingen personlig interesse i, om Trump vinder eller ej og jeg har intet favoritsvar.

Inden vi starter tolkningen, vil den opmærksomme læser sikkert allerede have opdaget, at hjerter konge optræder i begge oplæg, placeret samme sted, som kort nummer to læst fra venstre. Hjerter konge repræsenterer i begge oplæg præsident Trump.
Men lad os starte med spillekortene. Spar es indleder rækken og er det eneste af de fire esser, som kan indikere både en afslutning og en ny begyndelse. Kortet slår en dramatisk tone an ved sin placering, som det første kort. Det er et skæbnevalg for USA. Hjerte konge indikerer en mand, som er styret mere af sine følelser end sin fornuft, men man skal ikke undervurdere ham. Placeret efter spar es, er han ved at genvinde sine kræfter efter meget modstand. Han ønsker for enhver pris at vinde valget og fungerer oftest bedst i modvind.
Kortet i midten, som er oplæggets hjerte, er yderst interessant. Kortet symboliserer højre hånd og at gøre det rette og det retfærdige. Hjerter 5 peger hen til den ed, som de amerikanske præsidenter afsiger ved deres indsættelse: ”I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.” Ritualet gennemføres ved at den kommende præsident hæver sin højre hånd og med venstre hånd på biblen, afsiger ovennævnte ed. Som regel afsluttes med ordene: ”So help me God”. Det er præcist dette ritual, som hjerter 5 viser hen til. Den efterfølgende klør 4 besegler næsten denne eds ord: ”…preserve, protect, and defend the Constitution of the United States”.
Som det sidste kort lukker ruder 7 oplægget. Det er tungen på vægtskålen. Ruder 7 kan have flere betydninger, men den klassiske er, at ens anstrengelser bliver belønnet og anerkendt. Ofte i forbindelse med økonomiske investeringer. Der er noget chancebetonet over kortet, idet kortet kan vise, at man tager chancer på risikable områder og tit slipper heldigt fra det.
Så bliver Trump genvalgt som USA’s præsident? Med en overvægt af røde kort og med spar es, hjerter 5 og ruder 7 på de dominerende pladser i oplægget, må svaret være et ja – Trump bliver genvalgt. Men, og der et ”men”, for hvis heldet i ruder 7 forsvinder for Trump, kan kortet indikere kaos både økonomisk og socialt i kølvandet på valget.

Lad os kaste et blik på de italienske kort.
Som tidligere nævnt bliver Trump vist af hjerter konge (Gran Signore). Spar 3 (Il Vedovo) som indleder oplægget, fortæller sammen med Gran Signore om en præsident, som efterhånden mister opbakning, isolerer sig mere og mere og som kan komme i konflikt med sine omgivelser. I oplæggets hjerte ligger klør es (Imeneo). Kortet viser en aftale mellem to parter, en officiel kontrakt. En kontrakt mellem den kommende præsident og det amerikanske folk. Det efterfølgende kort, spar 2 (La Vecchia Signora) kan være et vanskeligt kort at fortolke. Hun vil ofte indikere, at en langsom forandring er ved at ske og at tiden er ved at rinde ud af naturlige årsager. Hun spejler Trump og viser en ældre mand, som måske er ved at blive præget mere og mere af sin alder. Ved at ligge til højre for Imeneo, kunne det også antydes at præsidentvalget måske ikke kan afholdes som planlagt og må udskydes. Oplægget afsluttes af spar 8 (Disperato per gelosia) og det kaster en mørk skygge over hele oplægget. Kortet varsler vanskelige tider og svære problemer. Præsidentvalget kan medføre en ubehagelig atmosfære med sladder og bedrag. Med spar 8 som tungen på vægtskålen antydes en samfundssituation, som kan udvikle sig til en krise, både økonomisk og socialt. En udvikling som kan komme ud af kontrol.
Dog selv med en overvægt af de vanskelige spar og med et oplæg som afsluttes med et af de sværeste kort, må jeg alligevel konkludere, at Trump bliver genvalgt til USA’s præsident. De italienske kort er efter min vurdering på bølgelængde med spillekortene.

Skrevet 30. maj 2020
Viste kort: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950
Sibilla Originale del 1890, Ed. il Meneghello, Milano 1999

”Et kort oplæg” i Horoskopbladet Stjernerne – Juli 2019

I Horoskopbladet Stjernerne har jeg hver måned et fast indlæg ”Et kort oplæg”, hvor jeg ved hjælp af spillekort besvarer et tidsaktuelt spørgsmål.
I Krebse-nummeret – Juli 2019 kan du se mit svar på følgende spørgsmål: Hvordan vil det gå den nye socialdemokratiske regering i år?
Horoskopbladet Stjernerne er Nordens ældste fagastrologiske tidsskrift. Det blev grundlagt i 1956.
https://www.stjernerne.dk/index.php

Hvordan vil det gå den nye socialdemokratiske regering i år?

Viste kort: Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950

Skrevet 27-06-2019

Vil vi opleve en verdensomspændende finanskrise i 2018?

I Horoskopbladet Stjernerne har jeg hver måned et fast indlæg ”Et kort oplæg”, hvor jeg ved hjælp af spillekort besvarer et tidsaktuelt spørgsmål.
Horoskopbladet Stjernerne er Nordens ældste fagastrologiske tidsskrift. Det blev grundlagt i 1956.

I Vædder-nummeret – April 2018 kan du se mit svar på følgende spørgsmål: Vil vi opleve en verdensomspændende finanskrise i 2018?
https://www.stjernerne.dk/mags.php?current=201801
Viste kort: Hesslers Enhanced, © 2015, Matt Hessler. Bicycle Playing Cards

”Et kort oplæg” i Horoskopbladet Stjernerne – Januar 2018

I Horoskopbladet Stjernerne har jeg hver måned et fast indlæg ”Et kort oplæg”, hvor jeg ved hjælp af spillekort besvarer et tidsaktuelt spørgsmål.
Horoskopbladet Stjernerne er Nordens ældste fagastrologiske tidsskrift. Det blev grundlagt i 1956.

I Stenbuk-nummeret – Januar 2018 kan du se mit svar på følgende spørgsmål: Vil USA og præsident Trump blive en fare for verdensfreden?
https://www.stjernerne.dk/mags.php?current=201801
Viste kort: Grimaud Première, © France Cartes

Vil USA’s præsident Donald Trump blive stillet for en rigsret?

Lige siden Donald Trumps indsættelse som USA’s 45. præsident har han formået at skabe overskrifter på alverdens medier på grund af sine handlinger og på grund af sine kommentarer på Twitter. En sag bliver dog ved med at forfølge ham: har han haft kontakt med russerne og har han forsøgt at påvirke den tidligere FBI chef James Comey, som han fyrede, til at indstille eller begrænse sine undersøgelser? En senatshøring starter i skrivende stund den 8. juni og hvad der kommer frem bliver ventet med spænding. Konsekvenserne af disse undersøgelser kan i værste fald blive en rigsretssag mod præsidenten og det er derfor fristende at stille kortene følgende spørgsmål: Vil USA’s præsident Donald Trump komme for en rigsret?

Spørgsmålet gav følgende kort.
Linjen på de fem kort læses fra venstre mod højre. Det første der falder i øjnene er manglen på klør. Formidling og kommunikation har ringe kår. Desuden er der en kraftig dominans af spar som også indleder linjen. Der er i sandhed meget mørke skyer over præsidenten. Præsidenten er vist helt til højre, repræsenteret af hjerter konge. Hjerter konge er et familiemenneske. Passioneret og følelsesfuld og mere styret af sine følelser end sit intellekt.

Lad os kigge nærmere på det midterste kort – spar 7. Kortet ligger i hjertet af oplægget og er derfor særlig betydningsfuldt. Jeg kalder spar 7 den tilslørede sandhed. Noget er tilsyneladende skjult, ikke fortalt eller præsidenten har decideret manipuleret med sandheden eller løjet. Det midterste kort er spejlingspunktet, hvorom de omliggende kort spejler sig. Hjerter konge spejler således spar 6. Spar 6 indleder linjen og indikerer at præsidenten har haft kontakter og mistænkelige forbindelser som kan ende med at svække præsidenten eller presse ham. Med spar 7 i hjertet af oplægget kan man således ikke være sikker på om det man hører fra præsidenten er den objektive sandhed eller sandheden som præsidenten opfatter den eller ønsker den skal være. Men der er dybdeborende undersøgelser i gang (spar 8 – detektiven) og resultatet eller konklusionen på disse høringer (ruder 5) kan godt gå hen og spærre vejen for præsidenten eller mere eller mindre isolere ham. Hjerter konge står nemlig sidst på linjen. Den afbillede hjerter konge på kortet bliver ofte kaldt The suicide King (læg mærke til hans sværd i venstre hånd).

De to kort forneden (hjerter 2 og hjerter 8) viser henholdsvis toppen og bunden eller ”rammen” af de resterende kort. De to hjerter sympatiserer med hjerter konge og trods de meget mørke skyer må man nok konkludere at præsidenten ikke kommer for en rigsret. Den centralt placerede spar 7 kan godt indikere at det kan vise sig umuligt at fremskaffe eventuelle brugbare beviser. Bølgerne vil dog fremover stadig gå op og ned (hjerter 8), men præsidenten har fortsat en stor folkelig opbakning (hjerter 2).

Udarbejdet 8. juni 2017
Viste kort: Hesslers Enhanced, © 2015, Matt Hessler. Bicycle Playing Cards