Månedsarkiv: marts 2020

2020 – hvad fortæller årstallet?

2020

2020 – hvad fortæller årstallet?

Mange mennesker har sikkert i disse coronavirus-tider kigget på det specielle tal 2020. Hvad mon det betyder? De samme tal så vi også i året 2002, bare i en anden rækkefølge. Det var året efter den famøse begivehed den 11. september 2001 i USA. Den globale terrors indmarch.
Kan tallene fortælle noget om historiens gang og er det lettere at forstå historiske begivenheder med tallene som fortolkningsnøgle?
Vi kan jo tage en lille kort tidsrejse tilbage og kigge på tallet ”89”. Tallet kan enkelt tolkes således: gamle strukturer (8) brydes ned og skaber plads for noget nyt (9). Her er nogle eksempler: den Engelske Revolution sker i 1689, den Franske Revolution i 1789, Hitler fødes i 1889 og Berlinmuren falder i 1989.

For at forstå tallet 2020 må vi først kigge på tallet til venstre som er det vigtigste tal. Det viser den store tælling i årtusinder. I en periode fra år 1000 til år 1999 dominerede 1-tallet. Tallet for identitet, jegfølelse, magt og viljesudfoldelse. 1-tallet er tallet for konger, kejsere, magthavere, men også for nationalstaten. Vi ser i denne periode en større og større peronlig individualisering og konsolidering af nationalstaten. Men også stormagternes rolle og rivalisering er typiske 1-talstemaer. Det drejer sig om kampen for magt og indflydelse. Den stærkeste vinder. Især i de sidste par århundreder i denne periode vinder nationalstaten, stormagter og den personlige individualisering frem.

Med årtusindeskiftet sker et paradigmeskift. Tallet 1 skifter til tallet 2. To-tallet erstatter nu 1-tallet og vil være dominerende i perioden fra år 2000 til 2999. Og to-tallet varsler helt nye tider. Det bliver sværere og sværere at være diktator, egenrådig magthaver, stormagt, konge eller kejser. På mange måder er det magtens fald. En ny impuls har taget sit indtog i verden – samarbejde og fællesskab. Verden bevæger sig mere og mere hen i en globaliseret samarbejdende verden. Med to-tallet er kursen sat, Magten er ikke mere retten, men retten er magten.

Men al begyndelse er svær og vi ser da også en vis polarisering og blokdannelse i verden: USA, EU, Rusland og Kina. For tallet 2020 består af to ens størrelser ”20” og ”20”. Her ligger en polarisering. Vi vil komme til at se denne polarisering på mange planer og områder. Naturligvis er denne periode svær for nullet indikerer ”kaos eller klarhed”. Nullet kan vise kaotiske tilstande, handlingslammelse og lockdowns. Nullet viser force majeure tilstande, noget man ikke kan overskue eller havde forventet. Og tallet 2020 har to nuller og to to-taller. Tallet (2) fortæller om tvivl og rådvildhed (0), men på en næsten underfundig måde ”opløser” nullerne status quo. Etablerede strukturer og magtformer går i opløsning og det vil stå mere og mere klart for verden, at landene må samarbejde hen over grænserne. For corona-virussen respekterer ikke grænser. På en måde kan man sige, at den pandemi som corona-virussen har frembragt forcerer udviklingen i verden i retningen af et globaliseret samarbejde.

Når vi når halvvejs ind i 2020 vil 1-tallet fra det kommende år 2021 langsomt begynde at gøre sig gældende. 1-tallet er kompasnålen og det bliver spændende at se, hvilke veje som toner frem i horisonten.