Kategoriarkiv: linje på 3 kort

Hvad kan man gøre for at blive et bedre menneske?
– Ved indgangen til et nyt år

Når vi nærmer os det nye år, er der sikkert mange af os, der tænker over, hvad det nye år mon bringer. Måske er vi spændte på, om 2023 vil være et godt eller dårligt år. Men uanset hvad det nye år bringer, så er der altid ting, vi kan gøre for at gøre vores eget liv bedre. Mange mennesker vælger at bruge nytårsforsætterne til at ændre på noget i deres liv, de føler de gør for meget eller for lidt af. Det kan være at spise sundere, dyrke mere motion, give familien mere opmærksomhed eller holde op med at drikke for meget. Disse nytårsforsætter handler ofte om at finde en form for harmoni i sit eget liv.

Men hvad med at finde harmoni i forhold til vores omgivelser? I en tid, hvor krig og ufred har vist sit grumme ansigt i Europas baghave, kan man måske spørge sig selv: hvad kan man gøre for at blive et bedre menneske? Og det spørgsmål vil vi stille kortene.

Hvad kan man gøre for at blive et bedre menneske?

Svaret er ganske enkelt: man bør kigge på de mennesker man ikke kan lide eller ikke bryder sig om (hjerter 5). Stille sig selv spørgsmålet, hvorfor kan jeg ikke lide dem. Vi er alle summen af vores erfaringer og ruder 4 indikerer således verden som vi hver især ser og opfatter den. Men andre mennesker har andre værdier (ruder 6), har et andet livssyn grundet andre erfaringer end os. De kan desuden have en anden hudfarve, seksualitet, religion etc., men vi skal kunne rumme mennesker, som er anderledes end os selv (kortværdien stiger fra 4-5-6). Hvis ikke vi gør det, kan det ende i konflikt og splid (spar 2). Så essensen er ganske enkelt: vi bør kigge på vores intolerance.

Den danske forfatter Martinus (1890-1981) skrev over 10.000 sider. Hans hovedværk er Livets Bog og i hans verdensbillede beskrives de åndelige udviklingslove. Som et svar på et spørgsmål om tolerance skrev han følgende i magasinet Kosmos fra 1933. Svaret kan måske være til inspiration til, hvad man kan gøre for at blive et bedre menneske og komme i harmoni med omgivelserne:

”Udslet begrebet ”fjender” af din bevidsthed. – Tag aldrig til genmæle overfor vrede, bagtalelse eller andre former for ubehag, der er rettet imod dig. – Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. – Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold. – Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel. – Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. – Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener, da udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den fuldkomneste træning af den del af udviklingen, der er stillet indenfor din viljes rækkevidde…”

Godt nytår!

Viste kort: Jean Picart le Doux, Thomas De La Rue, London 1956

Er den pandemiske virus COVID-19 menneskeskabt?

Siden verden begyndte at blive hærget af den pandemiske virus COVID-19, har det ikke skortet på teorier om, at virussen er menneskeskabt. Først var teorien, at den stammede fra et marked i Wuhan, hvor man sælger levende vilde dyr. En opfattelse, som de fleste forskere fortsat mener, er mest sandsynlig. Efterfølgende kom udmeldinger om, at den stammede fra et forskningslaboratorium i den kinesiske by Wuhan, hvor man tester og undersøger vira fra flagermus. Den amerikanske præsident Trump har ytret sig om, at den nok ved et uheld er sluppet ud af laboratoriet i Wuhan. Ja, selv en fransk professor – en tidligere Nobelpristager – har offentlig sagt at virussen er menneskeskabt. Med så meget misinformation som florerer i disse tider, er det fristende at spørge kortene til råds: ”Er den pandemiske virus COVID-19 menneskeskabt?”

Det er et klassisk ja/nej spørgsmål og med overvægt af sorte kort peger svaret allerede i retningen af et nej. Men jokeren, som jeg har valgt at tage med, afslutter oplægget. Den vender vi tilbage til. Først må vi kigge på oplæggets hjerte, det midterste kort. Her ligger spar 7. Jeg kalder kortet ”den tilslørede sandhed”. Den fortæller, at det kan være svært at gennemskue, hvilke informationer som er sande og hvilke som er usande. Man kan ikke regne med, hvad der bliver sagt eller skrevet. Sandheden er svær at finde og med en klør knægt som indleder rækken, får vi kun forstærket tendensen. Klør knægt kan sammen med spar – og især med spar 7 – have en lemfældig omgang med sandfærdige informationer. Kort sagt man kan ikke stole på det, som klør knægt fortæller. Klør knægt manipulerer og fordrejer fakta. Hvad så med jokeren? Når jokeren dukker op, vil den indeholde et overraskelsesmoment. Der er en vinkel på historien, som vil forbløffe os og overraske. Men dertil er vi ikke nået endnu.
Vi kan derfor konkludere, at virussen ikke er menneskeskabt og at der er tale om misinformation eller fake news. Men jokeren har det sidste ord. Nok er virussen ikke menneskeskabt, men forårsaget af mennesker på en anden måde end vi havde forventet.

Viste kort:  Jean Picart le Doux, (C) France Cartes, Grimaud, France 1983