Kategoriarkiv: La Vera Sibilla Italiana

Bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?

Bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?

I skrivende stund er den amerikanske præsident Donald Trump kommet på kollisionskurs med det sociale medie Twitter, efter at man er begyndt at faktatjekke nogle af hans tweets. Twitter har længe været Trumps foretrukne nyhedsplatform, efter at han har vendt ryggen til de fleste medier. Han sender nogle gange op til 100 tweets om dagen, som læses af hans 80 millioner følgere. Mange af præsidentens tweets har været kontroversielle og har sat sindene i kog. Med en handelskrig med Kina og en konflikt med Kina på grund af CORVID-19 pandemien er udgangspunktet op til et præsidentvalg dramatisk. Trump er vel om nogen en person og en præsident, som har skilt og stadig skiller vandene både i USA og i andre lande.

Den 3. november i år er der præsidentvalg og det er fristende at stille spørgsmålet: ”bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?” Til besvarelse af spørgsmålet har jeg udover almindelige spillekort valgt at få en ”second opinion” fra de italienske kort La vera Sibilla italiana. Inden jeg vover pelsen og kaster mig ud i bevarelsen af spørgsmålet, vil jeg gerne understrege, at jeg har bestræbt mig på at tolke kortene så objektivt, som det er mig muligt. Jeg har ingen personlig interesse i, om Trump vinder eller ej og jeg har intet favoritsvar.

Inden vi starter tolkningen, vil den opmærksomme læser sikkert allerede have opdaget, at hjerter konge optræder i begge oplæg, placeret samme sted, som kort nummer to læst fra venstre. Hjerter konge repræsenterer i begge oplæg præsident Trump.
Men lad os starte med spillekortene. Spar es indleder rækken og er det eneste af de fire esser, som kan indikere både en afslutning og en ny begyndelse. Kortet slår en dramatisk tone an ved sin placering, som det første kort. Det er et skæbnevalg for USA. Hjerte konge indikerer en mand, som er styret mere af sine følelser end sin fornuft, men man skal ikke undervurdere ham. Placeret efter spar es, er han ved at genvinde sine kræfter efter meget modstand. Han ønsker for enhver pris at vinde valget og fungerer oftest bedst i modvind.
Kortet i midten, som er oplæggets hjerte, er yderst interessant. Kortet symboliserer højre hånd og at gøre det rette og det retfærdige. Hjerter 5 peger hen til den ed, som de amerikanske præsidenter afsiger ved deres indsættelse: ”I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.” Ritualet gennemføres ved at den kommende præsident hæver sin højre hånd og med venstre hånd på biblen, afsiger ovennævnte ed. Som regel afsluttes med ordene: ”So help me God”. Det er præcist dette ritual, som hjerter 5 viser hen til. Den efterfølgende klør 4 besegler næsten denne eds ord: ”…preserve, protect, and defend the Constitution of the United States”.
Som det sidste kort lukker ruder 7 oplægget. Det er tungen på vægtskålen. Ruder 7 kan have flere betydninger, men den klassiske er, at ens anstrengelser bliver belønnet og anerkendt. Ofte i forbindelse med økonomiske investeringer. Der er noget chancebetonet over kortet, idet kortet kan vise, at man tager chancer på risikable områder og tit slipper heldigt fra det.
Så bliver Trump genvalgt som USA’s præsident? Med en overvægt af røde kort og med spar es, hjerter 5 og ruder 7 på de dominerende pladser i oplægget, må svaret være et ja – Trump bliver genvalgt. Men, og der et ”men”, for hvis heldet i ruder 7 forsvinder for Trump, kan kortet indikere kaos både økonomisk og socialt i kølvandet på valget.

Lad os kaste et blik på de italienske kort.
Som tidligere nævnt bliver Trump vist af hjerter konge (Gran Signore). Spar 3 (Il Vedovo) som indleder oplægget, fortæller sammen med Gran Signore om en præsident, som efterhånden mister opbakning, isolerer sig mere og mere og som kan komme i konflikt med sine omgivelser. I oplæggets hjerte ligger klør es (Imeneo). Kortet viser en aftale mellem to parter, en officiel kontrakt. En kontrakt mellem den kommende præsident og det amerikanske folk. Det efterfølgende kort, spar 2 (La Vecchia Signora) kan være et vanskeligt kort at fortolke. Hun vil ofte indikere, at en langsom forandring er ved at ske og at tiden er ved at rinde ud af naturlige årsager. Hun spejler Trump og viser en ældre mand, som måske er ved at blive præget mere og mere af sin alder. Ved at ligge til højre for Imeneo, kunne det også antydes at præsidentvalget måske ikke kan afholdes som planlagt og må udskydes. Oplægget afsluttes af spar 8 (Disperato per gelosia) og det kaster en mørk skygge over hele oplægget. Kortet varsler vanskelige tider og svære problemer. Præsidentvalget kan medføre en ubehagelig atmosfære med sladder og bedrag. Med spar 8 som tungen på vægtskålen antydes en samfundssituation, som kan udvikle sig til en krise, både økonomisk og socialt. En udvikling som kan komme ud af kontrol.
Dog selv med en overvægt af de vanskelige spar og med et oplæg som afsluttes med et af de sværeste kort, må jeg alligevel konkludere, at Trump bliver genvalgt til USA’s præsident. De italienske kort er efter min vurdering på bølgelængde med spillekortene.

Skrevet 30. maj 2020
Viste kort: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950
Sibilla Originale del 1890, Ed. il Meneghello, Milano 1999

Spar knægt

SPAR KNÆGT er på mange måder modsætningen til hjerter knægt. Som alle knægte kan han repræsentere og symbolisere både en ung mand eller kvinde, men som oftest en mand. Han kan være en mørkhåret mand fra udlandet.
Ofte er han behændig og dygtig. Der sidder et skarpt og godt hoved på ham. Han kan være kontrollerende og kalkulerende med et strejf af kulde. Undertiden “drejes” sandheden så den passer i hans kram. Han besidder ikke hjerter knægts hjertevarme. Han kan være lidenskabelig og passioneret på det erotiske område så længe hans interesse er vakt. Når den er væk kan han virke ufølsom.
Han er lidt af en enspænder. Han kan være den unge leder, som forstår at sætte sig i karakter.
Undertiden en ung mand som er i problemer eller er kommet ind i kriminelle miljøer.
Som altid er de omkringliggende kort afgørende for hvilke af hans væsenstræk som dominerer.

Viste kort fra venstre: nr.1 Jean Picart le Doux for Thomas De La Rue and Co, London 1957
Nr. 2 Jean Picart le Doux, Co France Cartes, Grimaud, France 1983
Nr. 3 Hesslers Enhanced, Co Matt Hessler, 2015
Nr. 4 Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950
Nr. 5 Sibilla Originale, Co Ed.
Il Meneghello, Milano, Italia 1999