Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

The point of no return

I dag (28-02) er Ukraine og Rusland gået til forhandlingsbordet. Men er Rusland i virkeligheden interesseret i at forhandle? De trukne kort viser, hvordan situationen vil udvikle sig for Rusland i den nærmeste fremtid. Kortene er kompromisløse. Med så stærke spar er situationen for Rusland en magtkamp. Spar konge (Putin) er krigsherren som ikke sætter sig til forhandlingsbordet. Han har en plan (spar es) som han for enhver pris vil gennemføre. Koste hvad det vil. Rusland er villig til at gå hele vejen (spar 9, spar konge og spar es). Med spar es og spar 9 er atomvåbenkortene dukket op. Som situationen er i øjeblikket, vil Rusland give Hviderusland (Belarus) tilladelse til at få deres atomvåben tilbage. Men vil Rusland benytte atomvåben eller er det en skræmmeoffensiv? Med den stærke og diktatoriske spar konge i oplæggets afslutning må svaret være at det vil han nok, hvis det efter hans opfattelse skulle blive nødvendigt.

De to niere er aggressive og erobringslystne. Oplægget viser med al tydelighed at Putin har demaskeret sig selv. Han har smidt masken. For Putin er der ingen vej tilbage. Han har satset alt på et bræt. Med de kort må man sige at verden befinder sig i en skæbnetime.

Hvad med Putins rolle /skæbne på lidt længere sigt? Putins dage er talte. Klør konge (Putin) bliver mere og mere isoleret (klør 4) når hans misinformation (ruder 7) og de økonomiske sanktioner (ruder 7) begynder at påvirke russerne. Han vil blive presset af økonomisk stærke kræfter (oligarker). Ruder 10 er sandhedens time og den vil bringe faktuelle ting på bordet som Putin ikke kan løbe fra. Den nuværende situation vil føre til en svækket Putin og måske hans fald.

Skrevet 28-02-2022
Viste kort: Altenburger Spielkarten (ASS) Königin – 1970

Livets Kort

Når man lægger et kortoplæg, får man et lille indblik i ”det tæppe som skæbnen væver”. De 52 spillekort er spejle som reflekterer bagvedliggende åndelige kræfter, skæbnemønstre, udviklingsbaner og personlighedstræk som vi ikke kan se med de fysiske sanser.

The Fortune Teller, Frederic Bazille, 1869. Public domain (WikiArt)

Ved et kortoplæg manifesterer disse kræfter sig og iklæder sig fysisk form via kortene og kan derved analyseres og tolkes. Kunsten at læse i kort kaldes også kartomanti.
De 52 spillekort er på forunderlig vis knyttet til årets rytmer. De fire farver symboliserer de fire årstider og de 52 kort symboliserer årets 52 uger. Summen af alle kortenes værdier giver 364.
Et sæt kort er som en uindbunden bog. Når kortene blandes, skifter siderne plads og en ny historie fortælles.
På denne blog vil vi primært beskæftige os med de 52 spillekort.

Det ”nye” Afghanistan

Mod alles forventning indtog eller generobrede Taliban magten i Afghanistan på rekordtid. Den 15. august efter blot og vel en uge indtog Taliban hovedstaden Kabul. De amerikanske tropper og dermed også NATO partnerne forlader officielt landet 31. august. Efter 20 års krigsførelse og efter at have forsøgt at indføre demokrati i Afghanistan. Kaotiske situationer har opstået omkring lufthavnen i Kabul, hvor ambassadepersonale, hjælpere og andre med tilknytning til vesten desperat har forsøgt at komme ud af landet. De eneste tilbageblevne og åbne ambassader er den russiske og kinesiske. Nogle håber på at Taliban har ændret sig og blevet mere afdæmpede, hvilket de første dages udmeldinger fra Taliban kunne tyde på. Men er det realistisk?

Den amerikanske præsident Joe Biden har mødt stor kritik for at denne situation kunne opstå, men sagde på en tale følgende: ”Amerikanske tropper skal ikke kæmpe og dø i en krig, som den afghanske hær ikke selv har lyst til at kæmpe”.

Det er fristende at stille kortene dette spørgsmål: ”Hvordan udvikler situationen sig i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse?”

Disse kort dukkede op.

”Hvordan udvikler situationen sig i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse?”

Det første, det midterste og det sidste kort er de toneangivende i oplægget. Midterkortet er oplæggets krumtap og udgør et centralt element i oplægget. Bjørnen er et magtfuldt kort, hvilket yderligere understreges af det indsatte spillekort – klør konge. Taliban sidder tungt på magten, som de vil gøre alt for at beholde. Koste hvad det vil. Kortet viser at de aktivt (klør) vil konsolidere deres magt. Med leen på kortet i midten vil de gøre alt for at fjerne eller dræbe de afghanere, som ikke deler deres værdier og syn på lov og ret (ruder 10). De vil gå grundigt til værks med denne opgave (ruder 10). Bjørnen og leen sammen kan vise brutalitet.

Offentligheden og det sociale liv vises af parken og spejlet over det midterste kort forbinder det sig med ræven. Ræven manipulerer, bedrager og fører gerne modstandere bag lyset. Man kan ganske enkelt ikke stole på Talibans udmeldinger. Klør 9 peger i retningen af at Taliban også vil manipulere på den udenrigspolitiske scene. Hjerter Es som er det indsatte kort i ræven viser, at en målrettet og ekstrem religiøs retning er deres kompasnål. Hvad så med det sidste kort månen? Ja, man kan sige at natten har sænket sig over Afghanistan. Månen og ikke solen er fremme. Dog bærer hjerter 5 et håb. Ikke alle afghanere deler Talibans verdenssyn og styrken af denne opposition er endnu ikke gået op for Taliban.

Skrevet 21. august 2021

Viste kort: Gypsy Witch, Fortune Telling, Playing Cards, © U.S Games Systems, INC

Udskriver statsminister Mette Frederiksen folketingsvalg i år?

Det har været en usædvanlig regeringsperiode som Mette Frederiksen har stået i spidsen for i lidt over et år. Vi skal tilbage til 2. verdenskrig for at finde en anden ekstrem og usædvanlig situation.
Som forventet har meningerne omkring regeringens håndtering af pandemien været delte, men alt tyder på at hun har haft og stadig har en bred opbakning i befolkningen. Trods minksagen, konspirationsteorier og børnene i Syrien. En splittet højrefløj med et svækket Venstre har vel været en ønskesituation for Mette Frederiksen. Men Lars Løkke Rasmussen står i kulissen med sit nye parti Moderaterne. Kan det rykke ved magtbalancen? Kan det friste statsministeren til at udskrive et hurtigt valg og profitere på håndteringen af pandemien i Danmark? En håndtering som vel må siges indtil nu at have været en succes. Danmark har i internationalt perspektiv klaret sig utroligt godt igennem krisen.

Lars Lykkes parti kan være den uforudsigelige faktor. En faktor som kan blive en trussel jo længere hun venter med at udskrive valg. Det kunne være interessant at tage et kik på situationen. Så lad os prøve at stille dette spørgsmål til kortene: ”udskriver statsminister Mette Frederiksen folketingsvalg i år”?

Følgende 5 kort dukkede op.

Udskriver statsminister Mette Frederiksen folketingsvalg i år?

Klør konge i midten repræsenterer Mette Frederiksen – ikke af køn – men af den funktion som en statsminister har. Det midterste kort er oplæggets omdrejningspunkt og det falder helt i tråd med vores spørgsmål om, hvad statsministeren kunne tænkes at gøre.
Lad os se på ruder Es som indleder rækken. Det fortæller om en ny start og et valg. Ruder Es indikerer et folketingsvalg. Der er ingen tvivl om at spørgsmålet er oppe at vende hos Mette Frederiksen. Det understreges yderligere af de to seksere som flankerer statsministeren. Seksere viser ofte veje man kan følge og ruder seks viser at det er fornuftigt at udskrive valg. Ruder seks har desuden en højere værdi end ruder Es. Men spar seks kan vise en blindgyde og en vej som ikke fører til det ønskede resultat eller en vej som ikke bliver så let at betræde som forventet. Spar 6 kan også indikere at jo længere tid der går inden Mette Frederiksen udskriver valg, desto dårligere kan valgresultatet blive. Men ruderne er alligevel ikke sådan at slå af pinden. Ruder to afslutter rækken og er et rødt og dermed positivt kort. Ruder to er stemmesedlen, hvorpå et ”valg” skal vælges. Mon ikke vi kan konkludere at statsministeren udskriver folketingsvalg i år!

Skrevet 19. juni 2021
Viste kort: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950

Stormagten USA

Den amerikanske politiske scene har siden præsidentvalget i november 2020 været præget af en præsident, som ikke har accepteret valgresultatet, men føler at man har snydt ham. I en video udtrykte han: ” Vi havde et valg, det blev stjålet fra os. Det var en jordskredssejr, og alle ved det. Særligt den anden side.”
Det hele kulminerede – indtil videre – i en oprørsk folkemængdes indtrængen i Kongressen i bygningen på Capitol Hill den 6. januar. Alt imens man var ved at gennemføre den ceremonielle og officielle udpegning af vinderen af det amerikanske præsidentvalg. Scenen med den tyrehornede QAnon shaman Jake Angeli med bar overkrop siddende på formandsstolen i Kongressen gik verden rundt. Et nærmest ikonisk symbolsk billede på, hvor stærke visse kræfter er i USA.
Tilhængere af QAnon-bevægelsen tror at der findes en gruppe magtfulde politikere og rigmænd, som står bag en satanistisk pædofiliring, som dræber og misbruger børn. Præsident Trump ser de som den store frelser.

Med hele denne dramatiske politiske scene foran os er det fristende at stille kortene følgende spørgsmål:
 ”Hvordan ser USA’s politiske fremtid ud i 2021 set i et internationalt perspektiv?”

Oplægget gav følgende 5 kort:

Hvordan ser USA’s politiske fremtid ud i 2021, set i et internationalt perspektiv?

I mit blogindlæg fra maj 2020, hvor jeg stillede spørgsmålet ”Bliver Donald Trump genvalgt til USA’s præsident?”, afsluttede ruder 7 rækken på de fem kort. Om dette kort skrev jeg blandt andet: ”…for hvis heldet i ruder 7 forsvinder for Trump, kan kortet indikere kaos både økonomisk og socialt i kølvandet på valget.”
Ruder 7 dukker igen op i det nye oplæg – nu som det første og introducerende kort. Starten af 2021 vil – som vi allerede har set – været præget af usikkerhed, politisk kaos og forvirring. En masse spørgsmål står ubesvarede. Hvad vil der ske inden præsidentovertagelsen? Hvad vil der ske efter Biden bliver præsident? Lykkes det Biden at hele sårene eller bliver polariseringen i det amerikanske samfund større?

Kigger man på kortene hænger der mørke skyer over USA. Hjerter Es markerer USA og kortet er flankeret af to sorte niere. Der er dog en velvilje og et ønske om at USA spiller en rolle på den internationale scene (klør 9). Kortet ligger i oplæggets ”hjerte” og er på grund af placeringen ganske stærk. Men spar ni som afslutter oplægget, kunne indikere et USA som bliver mere og mere isoleret omkring sig selv på grund af en voksende intern uro og polarisering i befolkningen. Læg desuden mærke til at hjerter Es spejler sig i spar knægt. Det kunne betyde at de antidemokratiske og højreekstremistiske kræfter får vind i sejlene i 2021. For spar knægt kan være en uromager, som ikke vil indordne sig under staten og myndighederne. Klør 9 ser jeg her som fornuften og ønsket om et demokratisk og internationalt orienteret USA, men er det nok til at dæmme op for den mørke og nedadgående spiral som spar 9 antyder. Set i et internationalt perspektiv ser vi et ydmyget og stækket USA.
Ruder 7 og hjerter Es er de eneste to røde farver i oplægget. Så 2021 vil desværre ikke kunne undgå at være et forvirret og kaotisk år for USA.

Skrevet 8. januar 2021
Viste kort: Ciel de France, Miro Company, Paris 1950