Dronningen

Som traditionen byder, afholdt Charlottenborg den årlige forårsudstilling i starten af 2023 – en tradition der har eksisteret siden 1857.

Charlottenborg. Foto Per Jan

Under ferniseringen i februar, hvor mange kunstinteresserede var til stede, dukkede et kunstværk pludselig op, som ikke kunne undgå at tiltrække en kartomantikers opmærksomhed.

Dronningen, (2022). Jørn Hulgaard Sørensen. Foto Per Jan

Værket, skabt af kunstneren Jørn Hulgaard Sørensen og kaldet “Dronningen, (2022)”, bestod af en række spillekort fra alle fire kortfarver, der var foldet og sammensat på en sådan måde, at det gav en særlig rumlig og plastisk fornemmelse. De kongelige kort i hver farve var arrangeret til at danne en bred figur, men ved nærmere eftersyn viste det sig, at kun én dronning var til stede i værket – nemlig hjerter dame. Hun var omgivet af hjerter knægt, ikke hjerter konge, og kartomantikeren spekulerede på, hvor de andre dronninger mon var blevet af.

Dronningen, udsnit. Foto Per Jan

Normalt er det jo ikke hjerter dames natur at jage de andre dronninger væk. Det havde været mere naturligt, hvis spar dame var den eneste dronning. Hun associeres jo ofte med at være magtfuld, rivaliserende og kalkulerende. Men hvordan var hjerter dame havnet i denne situation? Kartomantikeren lod spørgsmålet hænge i luften og besluttede sig i stedet for at undersøge hjerter dames grundlæggende rolle i et kortspil. Ikke betragtet ud fra kunstværkets perspektiv eller kortene set som spillekort, men rent principielt i et kortspil, når man læser kortene. Hjerter dame er typisk forbundet med kærlighed, omsorg, familieforhold, barmhjertighed og kreativitet, men kortlæggeren var nysgerrig efter at høre, hvad hun selv mente om sin funktion.

Hvad er hjerter dames funktion?

Svaret kom prompte, vist med kortene ruder es og ruder 7: Hjerter dame giver liv og kraft til drømme og længsler. Tallene 1 og 7 giver tilsammen 8, og hjerter dames ønske er at hjælpe med at skelne mellem realistiske og urealistiske drømme og længsler.

Det er en tankevækkende betragtning, som kan tolkes på flere måder. Måske repræsenterer hjerter dame en slags vejleder eller mentor, der kan hjælpe os med at skelne mellem vores inderste drømme og de muligheder, der er realistiske og opnåelige. Eller måske viser værket “Dronningen” os, at selvom der kun er én dronning til stede, så kan hun stadig have stor betydning og indflydelse på de omkringliggende kort. Det er op til den enkelte at fortolke og reflektere over.

Viste kort i oplægget: Hermès, Paris 1952

Opdatering 09-05-2023:  kunstneren har skrevet følgende kommentarer til sit værk på Instagram: Ikke alle bliver til konger / Not all boys will grow to men – someone will be a Queen / fra prins til Konge eller fra prins til Dronning