Er den pandemiske virus COVID-19 menneskeskabt?

Siden verden begyndte at blive hærget af den pandemiske virus COVID-19, har det ikke skortet på teorier om, at virussen er menneskeskabt. Først var teorien, at den stammede fra et marked i Wuhan, hvor man sælger levende vilde dyr. En opfattelse, som de fleste forskere fortsat mener, er mest sandsynlig. Efterfølgende kom udmeldinger om, at den stammede fra et forskningslaboratorium i den kinesiske by Wuhan, hvor man tester og undersøger vira fra flagermus. Den amerikanske præsident Trump har ytret sig om, at den nok ved et uheld er sluppet ud af laboratoriet i Wuhan. Ja, selv en fransk professor – en tidligere Nobelpristager – har offentlig sagt at virussen er menneskeskabt. Med så meget misinformation som florerer i disse tider, er det fristende at spørge kortene til råds: ”Er den pandemiske virus COVID-19 menneskeskabt?”

Det er et klassisk ja/nej spørgsmål og med overvægt af sorte kort peger svaret allerede i retningen af et nej. Men jokeren, som jeg har valgt at tage med, afslutter oplægget. Den vender vi tilbage til. Først må vi kigge på oplæggets hjerte, det midterste kort. Her ligger spar 7. Jeg kalder kortet ”den tilslørede sandhed”. Den fortæller, at det kan være svært at gennemskue, hvilke informationer som er sande og hvilke som er usande. Man kan ikke regne med, hvad der bliver sagt eller skrevet. Sandheden er svær at finde og med en klør knægt som indleder rækken, får vi kun forstærket tendensen. Klør knægt kan sammen med spar – og især med spar 7 – have en lemfældig omgang med sandfærdige informationer. Kort sagt man kan ikke stole på det, som klør knægt fortæller. Klør knægt manipulerer og fordrejer fakta. Hvad så med jokeren? Når jokeren dukker op, vil den indeholde et overraskelsesmoment. Der er en vinkel på historien, som vil forbløffe os og overraske. Men dertil er vi ikke nået endnu.
Vi kan derfor konkludere, at virussen ikke er menneskeskabt og at der er tale om misinformation eller fake news. Men jokeren har det sidste ord. Nok er virussen ikke menneskeskabt, men forårsaget af mennesker på en anden måde end vi havde forventet.

Viste kort:  Jean Picart le Doux, (C) France Cartes, Grimaud, France 1983

Tidsmaskinen – spillekortene er et kalendersystem

Når man sidder med et sæt kort i hånden på 52 blade, vil de fleste vel tænke på spil, underholdning og fornøjeligt tidsfordriv. Kun ganske få er klar over, at kortsættet eller spillekortene også er en ”tidsmaskine”, et avanceret kalendersystem som på forunderlig vis kan beskrive fortid, nutid og fremtid. Denne lille kortbunke rummer et år i sig. Når man bladrer gennem kortene, kort for kort, bladrer man også ugevis igennem et helt år. Kortene går ikke ud over et år. De rummer et år i sig. Med kortene gennemløber man årets fire årstider. Lad os kigge lidt på tallene bag denne årskalender.

Hvert kort i et kortsæt repræsenterer 1 uge og alle 52 kort dækker således alle årets 52 uger. De fire farver symboliserer de fire årstider. Lægger man kortenes talværdi sammen i en enkelt årstid (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) får man summen 91. Lægger man talværdien sammen for alle fire årstider får man 364, som er antallet af årets dage (- 1 dag). Et kvartal har således 91 dage, som igen er 13 uger af 7 dage. Månen kredser 13 gange om jorden på den tid det tager jorden at kredse 1 gang om solen. Der er altså tale om 13 måneder med hver måned på nøjagtigt 28 dage (13×28=364). Følgende tal gennemvæver således spillekortene: 1-4-7-13-28-52-91-364.

Spillekortene dukker op i Europa i trettenhundredetallet og stammer sandsynligvis fra den arabiske verden. Men herfra fortoner historien sig. Spillekortene er en månekalender. Månekalendere har eksisteret i mange gamle kulturer og har også været en del af den komplekse Maya kalender. Vi ser spor af den i den tidlige kinesiske kultur. Indenfor de sidste par årtier er opstået organisationer som vil genindføre månekalenderen. Man har sat årets startdato til den 26. juli, den dag, hvor solen og Sirius står op sammen i horisonten.
Men hvorfor rummer spillekortene en skjult månekalender? Hvorfor ikke en Gregoriansk kalender som jo er den man benytter i næsten hele verden? Månekalenderen har sin egen harmoniske helhed, hvor alle måneder uden undtagelser er på 28 dage. Den Gregorianske kalender har måneder på henholdsvis 28, 29, 30 og 31 dage. Vi kan kun gisne om, hvorfor månekalenderen er en integreret del af spillekortene. Mon nogen bevidst har opbygget spillekortenes struktur som en månekalender fordi denne kalenderform rummer en universel tidsstruktur? Det kunne være en plausibel forklaring.

På illustrationen ser vi, hvordan spillekortenes 4 farver symboliserer de fire årstider vist ved et frugttræ. Spar er træets stamme og grene. Det levende væsen. Spar er symbolet for vinteren, kulden og modstand, men også livet som år efter år træder ind i et nyt kredsløb – en ny cyklus. Hjerter er forårets farve, med blomster og befrugtning med insekternes hjælp. Klør er sommerhalvåret med bladenes store bladkrone, vækst og grokraft. Ruder er eftersommeren og efteråret med modningen af frugten. Frugterne falder til jorden og kernerne bliver til nye frugttræer. Kernerne symboliserer vores evner og talenter skabt gennem vores erfaringer.
Træet er med sit vidtforgrenede rodnet forankret i jorden og med sin bladkrone forbundet med himlen.

Spillekortene viser således livets kredsløb. Med et sæt spillekort i hænderne har vi en tidsmaskine, som kan give os et kig ind i fortid, nutid og fremtid.

2020 – hvad fortæller årstallet?

2020

2020 – hvad fortæller årstallet?

Mange mennesker har sikkert i disse coronavirus-tider kigget på det specielle tal 2020. Hvad mon det betyder? De samme tal så vi også i året 2002, bare i en anden rækkefølge. Det var året efter den famøse begivehed den 11. september 2001 i USA. Den globale terrors indmarch.
Kan tallene fortælle noget om historiens gang og er det lettere at forstå historiske begivenheder med tallene som fortolkningsnøgle?
Vi kan jo tage en lille kort tidsrejse tilbage og kigge på tallet ”89”. Tallet kan enkelt tolkes således: gamle strukturer (8) brydes ned og skaber plads for noget nyt (9). Her er nogle eksempler: den Engelske Revolution sker i 1689, den Franske Revolution i 1789, Hitler fødes i 1889 og Berlinmuren falder i 1989.

For at forstå tallet 2020 må vi først kigge på tallet til venstre som er det vigtigste tal. Det viser den store tælling i årtusinder. I en periode fra år 1000 til år 1999 dominerede 1-tallet. Tallet for identitet, jegfølelse, magt og viljesudfoldelse. 1-tallet er tallet for konger, kejsere, magthavere, men også for nationalstaten. Vi ser i denne periode en større og større peronlig individualisering og konsolidering af nationalstaten. Men også stormagternes rolle og rivalisering er typiske 1-talstemaer. Det drejer sig om kampen for magt og indflydelse. Den stærkeste vinder. Især i de sidste par århundreder i denne periode vinder nationalstaten, stormagter og den personlige individualisering frem.

Med årtusindeskiftet sker et paradigmeskift. Tallet 1 skifter til tallet 2. To-tallet erstatter nu 1-tallet og vil være dominerende i perioden fra år 2000 til 2999. Og to-tallet varsler helt nye tider. Det bliver sværere og sværere at være diktator, egenrådig magthaver, stormagt, konge eller kejser. På mange måder er det magtens fald. En ny impuls har taget sit indtog i verden – samarbejde og fællesskab. Verden bevæger sig mere og mere hen i en globaliseret samarbejdende verden. Med to-tallet er kursen sat, Magten er ikke mere retten, men retten er magten.

Men al begyndelse er svær og vi ser da også en vis polarisering og blokdannelse i verden: USA, EU, Rusland og Kina. For tallet 2020 består af to ens størrelser ”20” og ”20”. Her ligger en polarisering. Vi vil komme til at se denne polarisering på mange planer og områder. Naturligvis er denne periode svær for nullet indikerer ”kaos eller klarhed”. Nullet kan vise kaotiske tilstande, handlingslammelse og lockdowns. Nullet viser force majeure tilstande, noget man ikke kan overskue eller havde forventet. Og tallet 2020 har to nuller og to to-taller. Tallet (2) fortæller om tvivl og rådvildhed (0), men på en næsten underfundig måde ”opløser” nullerne status quo. Etablerede strukturer og magtformer går i opløsning og det vil stå mere og mere klart for verden, at landene må samarbejde hen over grænserne. For corona-virussen respekterer ikke grænser. På en måde kan man sige, at den pandemi som corona-virussen har frembragt forcerer udviklingen i verden i retningen af et globaliseret samarbejde.

Når vi når halvvejs ind i 2020 vil 1-tallet fra det kommende år 2021 langsomt begynde at gøre sig gældende. 1-tallet er kompasnålen og det bliver spændende at se, hvilke veje som toner frem i horisonten.

Spar knægt

SPAR KNÆGT er på mange måder modsætningen til hjerter knægt. Som alle knægte kan han repræsentere og symbolisere både en ung mand eller kvinde, men som oftest en mand. Han kan være en mørkhåret mand fra udlandet.
Ofte er han behændig og dygtig. Der sidder et skarpt og godt hoved på ham. Han kan være kontrollerende og kalkulerende med et strejf af kulde. Undertiden “drejes” sandheden så den passer i hans kram. Han besidder ikke hjerter knægts hjertevarme. Han kan være lidenskabelig og passioneret på det erotiske område så længe hans interesse er vakt. Når den er væk kan han virke ufølsom.
Han er lidt af en enspænder. Han kan være den unge leder, som forstår at sætte sig i karakter.
Undertiden en ung mand som er i problemer eller er kommet ind i kriminelle miljøer.
Som altid er de omkringliggende kort afgørende for hvilke af hans væsenstræk som dominerer.

Viste kort fra venstre: nr.1 Jean Picart le Doux for Thomas De La Rue and Co, London 1957
Nr. 2 Jean Picart le Doux, Co France Cartes, Grimaud, France 1983
Nr. 3 Hesslers Enhanced, Co Matt Hessler, 2015
Nr. 4 Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950
Nr. 5 Sibilla Originale, Co Ed.
Il Meneghello, Milano, Italia 1999

Hjerter knægt

Hjerter knægt repræsenterer en ung følsom mand eller kvinde. Men som oftest en ung mand. Han er sensitiv og ofte med en kreativ åre. Han lever i sine følelser og kan måske virke følelsesmæssig usikker og umoden. Han er ofte meget vellidt. Han formår at kommunikere på en enkel følelsesmæssig måde og kan undertiden blive opfattet som godtroende og lidt naiv. Han holder af mennesker og det gør ham til et menneske man gerne vil være sammen med. Undertiden kan kortet repræsentere en moden mand, som aldrig rigtig er “blevet voksen”, men som stadig har det legende og ungdommelige sind.

Vist kort: Jean Picart le Doux, 1957 for Thomas De La Rue and Company

”Et kort oplæg” i Horoskopbladet Stjernerne – Juli 2019

I Horoskopbladet Stjernerne har jeg hver måned et fast indlæg ”Et kort oplæg”, hvor jeg ved hjælp af spillekort besvarer et tidsaktuelt spørgsmål.
I Krebse-nummeret – Juli 2019 kan du se mit svar på følgende spørgsmål: Hvordan vil det gå den nye socialdemokratiske regering i år?
Horoskopbladet Stjernerne er Nordens ældste fagastrologiske tidsskrift. Det blev grundlagt i 1956.
https://www.stjernerne.dk/index.php

Hvordan vil det gå den nye socialdemokratiske regering i år?

Viste kort: Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950

Skrevet 27-06-2019

Vil vi opleve en verdensomspændende finanskrise i 2018?

I Horoskopbladet Stjernerne har jeg hver måned et fast indlæg ”Et kort oplæg”, hvor jeg ved hjælp af spillekort besvarer et tidsaktuelt spørgsmål.
Horoskopbladet Stjernerne er Nordens ældste fagastrologiske tidsskrift. Det blev grundlagt i 1956.

I Vædder-nummeret – April 2018 kan du se mit svar på følgende spørgsmål: Vil vi opleve en verdensomspændende finanskrise i 2018?
https://www.stjernerne.dk/mags.php?current=201801
Viste kort: Hesslers Enhanced, © 2015, Matt Hessler. Bicycle Playing Cards

”Et kort oplæg” i Horoskopbladet Stjernerne – Januar 2018

I Horoskopbladet Stjernerne har jeg hver måned et fast indlæg ”Et kort oplæg”, hvor jeg ved hjælp af spillekort besvarer et tidsaktuelt spørgsmål.
Horoskopbladet Stjernerne er Nordens ældste fagastrologiske tidsskrift. Det blev grundlagt i 1956.

I Stenbuk-nummeret – Januar 2018 kan du se mit svar på følgende spørgsmål: Vil USA og præsident Trump blive en fare for verdensfreden?
https://www.stjernerne.dk/mags.php?current=201801
Viste kort: Grimaud Première, © France Cartes

“Et kort oplæg” i Horoskopbladet Stjernerne

I Horoskopbladet Stjernerne har jeg hver måned et fast indlæg ”Et kort oplæg”, hvor jeg ved hjælp af spillekort besvarer et tidsaktuelt spørgsmål.
Horoskopbladet Stjernerne er Nordens ældste fagastrologiske tidsskrift. Det blev grundlagt i 1956.


I Skyttenummeret kan du se mit svar på følgende spørgsmål: Vil Nordkorea og Kim Jong-un blive en fare for verdensfreden?
https://www.stjernerne.dk/mags.php?current=201712

Viste kort: Hesslers Enhanced, © 2015, Matt Hessler. Bicycle Playing Cards

En vejrmelding for august 2017

Man siger at seksualdriften og togdriften er noget af det sværeste at styre. Og noget er der nok om snakken. Ligeledes er vejret noget af det sværeste at spå om. Alligevel vil jeg vove pelsen og prøve at forudsige det danske sommervejr for august måned i år, uge for uge ved hjælp af 52 spillekort. Jeg trækker fem kort for ugerne 31-35.
Efter en noget kølig og fugtig juli måned higer de fleste vel nok efter mere varmt, tørt og solrigt vejr. Her lover fraværet af spar godt. Vi slipper for voldsomt vejr med skybrud og kraftige regnskyl. Uge 31 starter med sol (ruder), men 7-tallet er lidt ustabilt så sommervarmen bider sig ikke rigtigt fast endnu. De efterfølgende uger 32-33 er markeret af klør 3 og klør dame. Normalt tegn på skyer med lidt sol og enkelte lette sommerbyger. De mange ruder er et godt tegn på solskin og tørt vejr så de to ”indeklemte” klør vil mere indikere sommerskyer med solskin. Uge 33 bliver månedens vejrmæssige vendepunkt. Klør dame indikerer begyndelsen på en højtryksperiode. I ugerne 34-35 bider varmen sig fast. Som læseren måske har bemærket er der ingen hjerter. De indikerer som regel solskin og sommerligt vejr, men kan have en vis ustabilitet i kølvandet. Så jeg sætter min lid til de mere stabile ruder.

Skrevet 24-07-2017
Viste kort: Les Quatre Saisons, Jean Picart le Doux, Grimaud. © France Cartes 1983