Vladimir og Volodomyr

Det er tankevækkende at de to præsidenter for henholdsvis Rusland (Vladimir Putin) og Ukraine (Volodomyr Zelensky) bærer det samme fornavn. Vladimir og Volodomyr er to slaviske navne, der betyder noget lignende som “herre af verden” eller “hersker over fred og mennesker i verden”. Navnet stammer fra de gamle slaviske sprog og er blevet brugt som fornavn i mange slaviske lande, herunder Rusland, Ukraine, Polen, Tjekkiet og Slovakiet. Navnet Vladimir har også været brugt som et kroningsnavn af en række russiske herskere.
Navnet Vladimir er den mest almindelige form af navnet i Rusland, mens Volodomyr er den mest almindelige form i Ukraine. Vi kender navnet som Valdemar i Danmark og hos kong Valdemar den Store (1131-1182).
Her i starten af det nye år er der sikkert mange som spørger sig selv, hvordan mon krigen i Ukraine udvikler sig i 2023. Præcist dette spørgsmål vil vi stille kortene.

Hvordan udvikler krigen i Ukraine sig i 2023?

Kortene læses som et ”U” skrives. Det er påfaldende så mange hjerter der dukker op – og alligevel ikke. Hjerterfarven dukker ofte op, når det drejer sig om følelser for fædrelandet – nationalfølelsen. Men hjerterne symboliserer også blodet og der har flydt meget blod i denne krig. Hjerter 8 som indleder oplægget, viser det paradoksale og polariserende i situationen i Ukraine. De to slaviske folk er på mange måder brødre og søstre. Der er et familieslægtskab. Mange russere har også familierelationer i Ukraine. Men ottere er magtfulde kort og i dette tilfælde repræsenterer hjerter 8 Rusland og dets ønske om at kontrollere Ukraine. 8-tallet dominerer i dette oplæg. Læg mærke til at på den ene diagonale akse giver summen 4+4 også 8. Det er en konflikt om territorier og kontrol.
Det ukrainske folk forsvarer og beskytter klogt deres territorium (ruder 4) og får styrke af deres præsident (ruder konge).
Hjerter 3 bringer håb om en ændret situation og mindre blodsudgydelse. Vi må forvente at krigen stopper eller går ind i en anden fase i år. Summen af de fire kort på bordet giver ruder 6. Begyndende fredsforhandlinger antydes. Hjerter 8 ender med hjerter 4. Krigen ender langsomt og Rusland må trække sig ud af Ukraine. Det afgørende vendepunkt vil sandsynligvis være i andet kvartal i år (ruder 4).
Det afføder et nyt spørgsmål og kræver et ekstra oplæg: Hvordan stopper krigen i Ukraine?

Hvordan stopper krigen i Ukraine?

Den indledende spar 9 slår en meget dramatisk tone an. Det er et lynnedslag i krigen, som på pludselig vis ændrer situationen markant. Læg mærke til at ruder 4 ligger på samme plads som i det første oplæg. Det vidner om et Ukraine der som nation ikke kan udslettes. Spar 9 lægger sig på hjerter 8’s plads (Rusland). Rusland vil med næb og klør kæmpe for at beholde de regioner, de har planlagt at erobre. Ruder 4 er klemt inde mellem spar 9 og spar es. Vi kan derfor forvente nogle måneder med meget voldsomme og kraftige kampe og missilangreb (spar es).
Vil Rusland benytte taktiske atombomber? Med spar 9 og spar es vil denne bekymring nok tage til i de kommende måneder, men min umiddelbare vurdering er et nej. Sparfarven falder i værdi. Dog vil situationen kunne udvikle sig i en meget farlig retning.
Der er et ønske i Kreml om at indtage en dominerende global rolle i en ny og ændret verdensorden (spar 9 + spar es = 10). Men det vil ikke komme til at ske (klør 5). Til gengæld tyder kortene (spar 9 og spar es) mere på en mulig ændring af magtstrukturen i Kreml. Under alle omstændigheder en svækkelse af den russiske præsident.
Hvor den ene diagonale akse i det første oplæg understregede 8-tallet, ja, så understreger den ene diagonale akse i dette oplæg 9-tallet (4+5). Vi kan derfor forvente en overraskende udvikling og ændring i krigen. Væsentlige informationer om krigen kan ikke mere undertrykkes i Rusland (klør 5 og klør dame). En svær tid for Rusland dukker op i horisonten.

Vi ser således at fra et oplæg med en 9-tals dominans (forandring og aggression) til en 8-tals dominans bevæger situationen i Ukraine sig i retningen af en våbenhvile. Denne proces starter i andet kvartal, men vil tage lang tid (ottere og firere).

Viste kort: Hermès, Paris 1948.