Bornholm og Peter den Store

De fleste husker nok fra historiebøgerne at russerne befriede Bornholm fra den tyske besættelsesmagt ved afslutningen af 2. verdenskrig. Mens resten af landet fejrede befrielsen 5. maj 1945, måtte bornholmerne vente til 5. april 1946. Dengang var der desuden en vis bekymring for om russerne ville forlade øen igen.
Bornholm er en attraktiv ø. Ikke kun for turister, men også for magthavere, hvad den imponerende fæstning Hammershus bevidner.

Udsigt fra Hammershus. Foto Per Jan

Ja, selv den russiske zar Peter den Store besøgte øen i 1716. For Frederik d. 4 var allieret med Peter den Store under den Store Nordiske krig (1700-1721).
Putin har tidligere udtalt sin beundring for zar Peter den Store. Under en tale for markeringen af 350 året for zarens fødsel sammenlignede han sig med Peter den Store.
Nu har Bornholm tilsyneladende fået russisk opmærksomhed igen. Den 26 og 27 september var de to gasledninger Nord Stream 1 og 2 udsat for sabotage af en fremmed magt. To eksplosioner med en kraft som en større bombe afstedkom tilsyneladende fire store huller i gasrørene med et gigantisk gasudslip til følge. En bevidst sabotage som den danske statsminister efterfølgende udtalte. Og ikke nok med det, der er også opdaget fremmed droneaktivitet over norske olie- og gasfelter og svenske atomkraftværker.
Hvor Vesten – bortset fra Polen og Ukraine – har været forsigtige med at placere ansvaret for lækagen, så har Putin kaldt det en international terrorhandling, orkestreret af USA. Og russerne mener de har beviset, idet den amerikanske præsident Biden inden invasionen af Ukraine udtalte: “hvis Rusland invaderer Ukraine, så er der ikke mere Nord Stream 2”.
Rusland ønskede sagen forelagt FN’s sikkerhedsråd og den danske og svenske regering skrev et fælles brev til sikkerhedsrådet inden mødet.
I skrivende stund har Rusland annekteret 4 områder i Ukraine og et par spørgsmål dukker op:
Hvad er Putins og Ruslands næste skridt i forhold til Vesten og Ukraine?

Lad os se, hvad kortene svarer på det første spørgsmål. Kortene læses som et ”U”.
Med to to’ere og startende med spar 2 er tonen slået an. Putin – vist ved klør konge – ønsker at så splid (spar 2) og skabe bekymringer (klør 2) i Vesten. Han forsøger at destabilisere (2+2=4) Vesten og skabe intern splittelse. Han håber på denne måde at kunne få sin indflydelse og magt til at vokse (klør 3 til klør konge). Grundlæggende et ønske om at få større magt (spar es) eller som han selv udtrykker det – en ny verdensorden med et stort og stærkt Rusland. I denne kontekst er klør konge, erobringslysten. Han ønsker at tilbagetage gamle russiske områder.
Det bringer os til det andet spørgsmål: Hvem er ansvarlig for sabotagen mod Nord Stream 1 og 2 gasrørene?

Her er valgt 5 kort som primært læses fra venstre mod højre.
Det falder straks i øjnene, at vi har hele klørfamilien samlet i en falden rangorden. Læg mærke til i hvilken retning ansigterne kigger! Ruder 8 indleder oplægget og viser de to gasrør. Mellem klør dame og klør knægt er spar 10 placeret. Det er et dystert kort, som symboliserer kulde, mørke og kriminelle handlinger. Det viser mystiske omstændigheder og skjulte handlinger. Vi ser her sabotagekortet. Interessant at dette kort undertiden kan vise større legemer under vand. Det kunne indikere at en ubåd har været involveret. Læg mærke til at spar 10 spejler sig over til klør konge. Klør konge må være den ansvarlige for handlingen. Det er ganske tankevækkende, at klør konge dukker op igen. Klør dame i midten viser at flere indflydelsesrige personer har været involveret i, og står bag organiseringen af, begivenheden. Det er en tæt og lukket inderkreds som står bag. Den hovedansvarlige gemmer sig (klør konge) og med spejlingen til spar 10 er det tvivlsomt om det nogensinde bliver opklaret, hvem som står bag.
Da vi under det første oplæg satte navn på klør konge er det fristende at gøre det igen. Men klør konge skjuler sig bag den hemmelighedsfulde spar 10, så man finder nok aldrig den rygende pistol.
Spar 6 er kortet i bunden af kortbunken. Vi står på en skillevej. En fase er forbi.

Benyttede kort: © Hermès, Paris 1948