Kategoriarkiv: Spillekort

2020 – hvad fortæller årstallet?

2020

2020 – hvad fortæller årstallet?

Mange mennesker har sikkert i disse coronavirus-tider kigget på det specielle tal 2020. Hvad mon det betyder? De samme tal så vi også i året 2002, bare i en anden rækkefølge. Det var året efter den famøse begivehed den 11. september 2001 i USA. Den globale terrors indmarch.
Kan tallene fortælle noget om historiens gang og er det lettere at forstå historiske begivenheder med tallene som fortolkningsnøgle?
Vi kan jo tage en lille kort tidsrejse tilbage og kigge på tallet ”89”. Tallet kan enkelt tolkes således: gamle strukturer (8) brydes ned og skaber plads for noget nyt (9). Her er nogle eksempler: den Engelske Revolution sker i 1689, den Franske Revolution i 1789, Hitler fødes i 1889 og Berlinmuren falder i 1989.

For at forstå tallet 2020 må vi først kigge på tallet til venstre som er det vigtigste tal. Det viser den store tælling i årtusinder. I en periode fra år 1000 til år 1999 dominerede 1-tallet. Tallet for identitet, jegfølelse, magt og viljesudfoldelse. 1-tallet er tallet for konger, kejsere, magthavere, men også for nationalstaten. Vi ser i denne periode en større og større peronlig individualisering og konsolidering af nationalstaten. Men også stormagternes rolle og rivalisering er typiske 1-talstemaer. Det drejer sig om kampen for magt og indflydelse. Den stærkeste vinder. Især i de sidste par århundreder i denne periode vinder nationalstaten, stormagter og den personlige individualisering frem.

Med årtusindeskiftet sker et paradigmeskift. Tallet 1 skifter til tallet 2. To-tallet erstatter nu 1-tallet og vil være dominerende i perioden fra år 2000 til 2999. Og to-tallet varsler helt nye tider. Det bliver sværere og sværere at være diktator, egenrådig magthaver, stormagt, konge eller kejser. På mange måder er det magtens fald. En ny impuls har taget sit indtog i verden – samarbejde og fællesskab. Verden bevæger sig mere og mere hen i en globaliseret samarbejdende verden. Med to-tallet er kursen sat, Magten er ikke mere retten, men retten er magten.

Men al begyndelse er svær og vi ser da også en vis polarisering og blokdannelse i verden: USA, EU, Rusland og Kina. For tallet 2020 består af to ens størrelser ”20” og ”20”. Her ligger en polarisering. Vi vil komme til at se denne polarisering på mange planer og områder. Naturligvis er denne periode svær for nullet indikerer ”kaos eller klarhed”. Nullet kan vise kaotiske tilstande, handlingslammelse og lockdowns. Nullet viser force majeure tilstande, noget man ikke kan overskue eller havde forventet. Og tallet 2020 har to nuller og to to-taller. Tallet (2) fortæller om tvivl og rådvildhed (0), men på en næsten underfundig måde ”opløser” nullerne status quo. Etablerede strukturer og magtformer går i opløsning og det vil stå mere og mere klart for verden, at landene må samarbejde hen over grænserne. For corona-virussen respekterer ikke grænser. På en måde kan man sige, at den pandemi som corona-virussen har frembragt forcerer udviklingen i verden i retningen af et globaliseret samarbejde.

Når vi når halvvejs ind i 2020 vil 1-tallet fra det kommende år 2021 langsomt begynde at gøre sig gældende. 1-tallet er kompasnålen og det bliver spændende at se, hvilke veje som toner frem i horisonten.

Spar knægt

SPAR KNÆGT er på mange måder modsætningen til hjerter knægt. Som alle knægte kan han repræsentere og symbolisere både en ung mand eller kvinde, men som oftest en mand. Han kan være en mørkhåret mand fra udlandet.
Ofte er han behændig og dygtig. Der sidder et skarpt og godt hoved på ham. Han kan være kontrollerende og kalkulerende med et strejf af kulde. Undertiden “drejes” sandheden så den passer i hans kram. Han besidder ikke hjerter knægts hjertevarme. Han kan være lidenskabelig og passioneret på det erotiske område så længe hans interesse er vakt. Når den er væk kan han virke ufølsom.
Han er lidt af en enspænder. Han kan være den unge leder, som forstår at sætte sig i karakter.
Undertiden en ung mand som er i problemer eller er kommet ind i kriminelle miljøer.
Som altid er de omkringliggende kort afgørende for hvilke af hans væsenstræk som dominerer.

Viste kort fra venstre: nr.1 Jean Picart le Doux for Thomas De La Rue and Co, London 1957
Nr. 2 Jean Picart le Doux, Co France Cartes, Grimaud, France 1983
Nr. 3 Hesslers Enhanced, Co Matt Hessler, 2015
Nr. 4 Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950
Nr. 5 Sibilla Originale, Co Ed.
Il Meneghello, Milano, Italia 1999

Hjerter knægt

Hjerter knægt repræsenterer en ung følsom mand eller kvinde. Men som oftest en ung mand. Han er sensitiv og ofte med en kreativ åre. Han lever i sine følelser og kan måske virke følelsesmæssig usikker og umoden. Han er ofte meget vellidt. Han formår at kommunikere på en enkel følelsesmæssig måde og kan undertiden blive opfattet som godtroende og lidt naiv. Han holder af mennesker og det gør ham til et menneske man gerne vil være sammen med. Undertiden kan kortet repræsentere en moden mand, som aldrig rigtig er “blevet voksen”, men som stadig har det legende og ungdommelige sind.

Vist kort: Jean Picart le Doux, 1957 for Thomas De La Rue and Company

”Et kort oplæg” i Horoskopbladet Stjernerne – Juli 2019

I Horoskopbladet Stjernerne har jeg hver måned et fast indlæg ”Et kort oplæg”, hvor jeg ved hjælp af spillekort besvarer et tidsaktuelt spørgsmål.
I Krebse-nummeret – Juli 2019 kan du se mit svar på følgende spørgsmål: Hvordan vil det gå den nye socialdemokratiske regering i år?
Horoskopbladet Stjernerne er Nordens ældste fagastrologiske tidsskrift. Det blev grundlagt i 1956.
https://www.stjernerne.dk/index.php

Hvordan vil det gå den nye socialdemokratiske regering i år?

Viste kort: Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950

Skrevet 27-06-2019

En vejrmelding for august 2017

Man siger at seksualdriften og togdriften er noget af det sværeste at styre. Og noget er der nok om snakken. Ligeledes er vejret noget af det sværeste at spå om. Alligevel vil jeg vove pelsen og prøve at forudsige det danske sommervejr for august måned i år, uge for uge ved hjælp af 52 spillekort. Jeg trækker fem kort for ugerne 31-35.
Efter en noget kølig og fugtig juli måned higer de fleste vel nok efter mere varmt, tørt og solrigt vejr. Her lover fraværet af spar godt. Vi slipper for voldsomt vejr med skybrud og kraftige regnskyl. Uge 31 starter med sol (ruder), men 7-tallet er lidt ustabilt så sommervarmen bider sig ikke rigtigt fast endnu. De efterfølgende uger 32-33 er markeret af klør 3 og klør dame. Normalt tegn på skyer med lidt sol og enkelte lette sommerbyger. De mange ruder er et godt tegn på solskin og tørt vejr så de to ”indeklemte” klør vil mere indikere sommerskyer med solskin. Uge 33 bliver månedens vejrmæssige vendepunkt. Klør dame indikerer begyndelsen på en højtryksperiode. I ugerne 34-35 bider varmen sig fast. Som læseren måske har bemærket er der ingen hjerter. De indikerer som regel solskin og sommerligt vejr, men kan have en vis ustabilitet i kølvandet. Så jeg sætter min lid til de mere stabile ruder.

Skrevet 24-07-2017
Viste kort: Les Quatre Saisons, Jean Picart le Doux, Grimaud. © France Cartes 1983

Vil USA’s præsident Donald Trump blive stillet for en rigsret?

Lige siden Donald Trumps indsættelse som USA’s 45. præsident har han formået at skabe overskrifter på alverdens medier på grund af sine handlinger og på grund af sine kommentarer på Twitter. En sag bliver dog ved med at forfølge ham: har han haft kontakt med russerne og har han forsøgt at påvirke den tidligere FBI chef James Comey, som han fyrede, til at indstille eller begrænse sine undersøgelser? En senatshøring starter i skrivende stund den 8. juni og hvad der kommer frem bliver ventet med spænding. Konsekvenserne af disse undersøgelser kan i værste fald blive en rigsretssag mod præsidenten og det er derfor fristende at stille kortene følgende spørgsmål: Vil USA’s præsident Donald Trump komme for en rigsret?

Spørgsmålet gav følgende kort.
Linjen på de fem kort læses fra venstre mod højre. Det første der falder i øjnene er manglen på klør. Formidling og kommunikation har ringe kår. Desuden er der en kraftig dominans af spar som også indleder linjen. Der er i sandhed meget mørke skyer over præsidenten. Præsidenten er vist helt til højre, repræsenteret af hjerter konge. Hjerter konge er et familiemenneske. Passioneret og følelsesfuld og mere styret af sine følelser end sit intellekt.

Lad os kigge nærmere på det midterste kort – spar 7. Kortet ligger i hjertet af oplægget og er derfor særlig betydningsfuldt. Jeg kalder spar 7 den tilslørede sandhed. Noget er tilsyneladende skjult, ikke fortalt eller præsidenten har decideret manipuleret med sandheden eller løjet. Det midterste kort er spejlingspunktet, hvorom de omliggende kort spejler sig. Hjerter konge spejler således spar 6. Spar 6 indleder linjen og indikerer at præsidenten har haft kontakter og mistænkelige forbindelser som kan ende med at svække præsidenten eller presse ham. Med spar 7 i hjertet af oplægget kan man således ikke være sikker på om det man hører fra præsidenten er den objektive sandhed eller sandheden som præsidenten opfatter den eller ønsker den skal være. Men der er dybdeborende undersøgelser i gang (spar 8 – detektiven) og resultatet eller konklusionen på disse høringer (ruder 5) kan godt gå hen og spærre vejen for præsidenten eller mere eller mindre isolere ham. Hjerter konge står nemlig sidst på linjen. Den afbillede hjerter konge på kortet bliver ofte kaldt The suicide King (læg mærke til hans sværd i venstre hånd).

De to kort forneden (hjerter 2 og hjerter 8) viser henholdsvis toppen og bunden eller ”rammen” af de resterende kort. De to hjerter sympatiserer med hjerter konge og trods de meget mørke skyer må man nok konkludere at præsidenten ikke kommer for en rigsret. Den centralt placerede spar 7 kan godt indikere at det kan vise sig umuligt at fremskaffe eventuelle brugbare beviser. Bølgerne vil dog fremover stadig gå op og ned (hjerter 8), men præsidenten har fortsat en stor folkelig opbakning (hjerter 2).

Udarbejdet 8. juni 2017
Viste kort: Hesslers Enhanced, © 2015, Matt Hessler. Bicycle Playing Cards

Spillekort er spejle som reflekterer usynlige kræfter

De fire årstider – vinter, forår. sommer og efterår

Det ligger dybt i menneskets natur at ønske sig et lykkeligt liv. Et liv, hvor man kan undgå det ubehagelige i livet. De fleste anstrengelser går ud på at fjerne eller elliminere det som er af ubehagelig natur og søge det som er behageligt og lykkebringende.

Lige siden tidernes morgen har mennesket forsøgt at få et glimt eller indblik i deres skæbne. De kinesiske kejsere og magthavere brugte I Ching til at hjælpe sig med at tage beslutninger. Astrologi og mange andre redskaber eller metoder er benyttet for at få et indblik i det tæppe som skæbnen eller livet væver.

Kartomanti eller kunsten at læse kortene er en særlig disciplin indenfor det divinatoriske område.
De 52 spillekort (53-55 med jokerne) er – hvis benyttet som divinatorisk redskab – spejle som reflekterer bagvedliggende åndelige kræfter, skæbnemønstre, udviklingsbaner og personlighedstræk som vi ikke kan se med de fysiske sanser. Ved et kortoplæg manifesterer disse kræfter sig og iklæder sig fysisk form via kortene og kan derved analyseres og tolkes. Kunsten at læse i kort kaldes også kartomanti.

Omkring det 14. århundrede dukker spillekortene op i Europa. Man ved ikke helt præcist hvordan og hvorfra. Det samme gælder Tarotkortene som dukker nogenlunde op samtidigt.
Tarotkortene blev i det 18. århundrede genstand for stor opmærksomhed indenfor okkulte kredse og kortene blev sidenhen nærmest spækket med okkult symbolik og referencer. Spillekortene blev mere knyttet til sigøjnere og havde ikke samme status som tarotkortene. Men det er synd fordi de 52 spillekort er synkroniseret med vores kalender (derom i et senere indlæg) og rummer en særlig enhed i sig selv.

Viste kort: Jean Picart le Doux, 1957 for Thomas De La Rue and Company